Tarieven en opbouw van de kosten

Vanaf 1 januari 2013 heeft de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Voor iedere verrichting die uw MID tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingscode met tarief. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving, het hechtmiddel waarmee de vulling wordt bevestigd en het vulmateriaal zelf. Uiteraard zijn wij ten zeerste bereid u verdere uitleg en toelichting te geven.

Begroting

Voor behandelingen vanaf € 150,- ontvangt u een schriftelijke begroting met een specificatie van de kosten. Behandelingen worden door ons uitsluitend uitgevoerd als u de begroting voor akkoord hebt getekend. Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft met betrekking tot de begroting en/of de behandeling. Let op: een begroting is geen offerte maar een kostenindicatie.
In de begroting voor “kroon- en brugwerk” zijn eventuele extra behandelingen zoals tandvlees- of wortelkanaalbehandelingen niet opgenomen. Hiervoor ontvangt u altijd een aparte begroting.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van MID Healthcare BV zijn van toepassing op alle MID Mondzorgcentra. De voorwaarden worden op verzoek aan u toegestuurd.

Betalingsvoorwaarden

Als betalingsvoorwaarden zijn van kracht de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van het NMT, gedeponeerd op 16 mei 2007 bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007. Wij verstrekken u graag een kopie van deze voorwaarden.

Factuur

Op de factuur worden de UPT codes, het tandartshonorarium alsook de techniekkosten vermeld. Uitsluitend op verzoek verstrekken wij een specificatie van de techniekkosten.

Betaling factuur

Tenzij anders overeengekomen sturen wij onze declaraties naar Fa-med. Van toepassing zijn alsdan de algemene (betalings)voorwaarden van de Fa-med. In andere gevallen zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van het NMT.

Indien u aanvullend bent verzekerd stuurt Fa-med de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij en ontvangt u voor uw eigen risico een factuur.
Belangrijk: soms achten wij het tandheelkundig noodzakelijk om een kroon of brug tijdelijk te plaatsen in afwachting van eventueel andere nog uit te voeren behandelingen of vermeende problemen met de pijlers. In dit geval krijgt u nog geen rekening van ons en wordt het werk door ons als onderhanden werk gedocumenteerd.