MID Mondzorgcentrum Amstelveen streeft ernaar om kwaliteit te leveren en daar staan wij ook achter. MID Mondzorgcentrum Amstelveen heeft hierom een heldere garantieregeling waarin u het onderstaande van ons kunt verwachten:

 • Voorafgaand aan de behandeling mag u in de praktijken van MID Mondzorgcentrum Amstelveen altijd om een kostenbegroting en een behandelplan vragen. Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 150,- bedragen, krijgt u automatisch van de tandarts een begroting en behandelplan. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen; in dat geval zullen wij dit altijd met u bespreken.
 • De vestigingen van MID Mondzorgcentrum Amstelveen voeren alle behandelingen uit volgens de standaarden in de beroepsgroep.
 • Op het gebied van de infectiepreventie, de inrichting van onze praktijk, de werkprocessen, de opleiding van onze medewerkers en de stralingsrichtlijnen van alle röntgenapparatuur, wordt bij MID Mondzorgcentrum Amstelveen voldaan aan alle wettelijke eisen en WIP-richtlijnen.
 • Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken. Onze behandelaars hebben geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
 • Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een (deel van een) behandeling niet volgens de norm is uitgevoerd, dan zullen wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij vertrouwen erop dat u in eerste instantie samen met uw eigen behandelaar tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling .
 • MID Mondzorgcentrum Amstelveen heeft voor de diverse behandelingen een garantieperiode gedefinieerd, welke u onderstaand aantreft. Binnen deze periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde  werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en gebruik en een regelmatig bezoek aan de tandarts. Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht (ook niet door derden). Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in  beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

Garantietermijnen

Hieronder treft u een overzicht van onze garantietermijnen aan.

 

5 jaar garantie

 • Kroon en brugwerk
 • Implantaten

Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%.


Garantie verloop

 Binnen een jaar na plaatsing 100%
 Binnen 1-2 jaar na plaatsing  80%
 Binnen 2-3 jaar na plaatsing  60%
 Binnen 3-4 jaar na plaatsing  40%
 Binnen 4-5 jaar na plaatsing  20%
 Na 5 jaar   0%


1 jaar garantie

 • Vullingen
 • Prothesen
 • Knarsplaat

Geen mogelijkheid op garantie

 • Vullingen melkgebit
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Relaps orthodontie
 • Parodontologie
 • Bleken